10 zemí rozesílajících nejvíce SPAMu

Pokud používáte e-mail, se SPAMem se setkáváte každý den. Odkud všechny tyto zprávy přicházejí? Zde je 10 největších rozesílatelů SPAMu.

Rusko

Světový podíl SPAMu: 3%

Francie

Světový podíl SPAMu: 3,1%

Čína

Světový podíl SPAMu: 3,2%

Pákistán

Světový podíl SPAMu: 3,7%

Brazílie

Světový podíl SPAMu: 4,4%

Vietnam

Světový podíl SPAMu: 5,5%

Spojené státy americké

Světový podíl SPAMu: 6%

Jižní Korea

Světový podíl SPAMu: 6,3%

Itálie

Světový podíl SPAMu: 7,1%

Indie

Světový podíl SPAMu: 11,5%